• Türkçe

Harmonik FiltrelerEnerji sistemlerinde lineer olmayan yüklerin meydana getirdiği harmonik bozunumlar endüstriyel tesislerde ciddi problemlere neden olmaktadır. Harmonik bozunumların nedenleri ve bu bozunumlar sebebiyle sıkça yaşanan problemler aşağıda özet olarak sıralanmıştır;


HARMONİK BOZUNUMLARIN NEDENLERİ ;

THD yani gerilim ve akımda meydana gelen harmonik bozunumlarının kaynağı lineer olmayan yüklerdir ;
Kesintisiz güç kaynakları,
Motor yol vericileri,
Motor sürücüleri,
Hız kontrol cihazları
Bilgisayar ve elektronik aydınlatmalar
Kaynak makineleri,
Güç elektroniği dönüştürücüleri
Redresörler ve benzeri cihazlar şebekedeki harmonik bozunumu arttırıcı etki gösterirler.


HARMONİK BOZUNUMLARIN SEBEP OLDUĞU BAŞLICA ARIZALAR ;

Elektromekanik cihazlarda ve kablolarda ısınma,
Makinelerde mekanik titreşimler (vibrasyon),
Ateşleme devrelerinin anormal çalışması,
Gerilim yükselmeleri,
Kablolarda ve diğer elektromekanik cihazlarda yüksek gerilim nedeniyle delinmeler
Elektronik kartlar, cihazlar ve bilgisayarlarda arızalar,
Güç kondansatörlerinde güç kayıpları, delinmeler ve patlamalar,
Kompanzasyon sigortalarında açmalar,
Kesiciler ve şalterlerde sebepsiz açmalar,
Röle sinyallerinin bozulması ve anormal çalışması,
Enerji kayıpları

Harmonik bozumunlar nedeniyle tesislerde meydana gelen bu arızaların giderilmesi için kompanzasyon sisteminde kondansatörlere seri olarak harmonik filtreler bağlanır.


Harmonik filtre içermeyen kompanzasyon sistemindeki akım harmonikleri;Harmonik filtreli kompanzasyon sistemindeki harmonik değişimler;Harmonik bozunumları düzeltmek amacıyla kurulacak olan filtreli kompanzasyon sistemlerinde filtre ve kondansatör seçimine çok dikkat edilmelidir. Harmonik filtrelerin tasarımı rezonans frekansı ( çoğunlukla 134, 189, 210 Hz), kondansatör gücü ve kondansatör gerilimi gibi faktörlere göre yapılmaktadır.

Harmonik filtrelerden şebeke voltajına göre daha yüksek değerde gerilim çıkmaktadır. Özellikle organize sanayi bölgelerinde gece boyunca gerilim değerinin normalden daha yüksek seviyelerde olduğunu göz önünde bulundurarak sisteme takılacak kondansatörlerin gerilim değerlerinin yüksek olmasına dikkat ediniz.

Harmonik filtrelere takılması gereken gerilim ve güç değerlerinden farklı değerlerde kondansatörler bağlanıldığında sistemin rezonans frekansının kayacağını ve performansın düşeceğini unutmayınız. Bu nedenle kondansatörlerin güç ve gerilim değerlerine göre tasarlanmış filtreler kullanmaya özen gösteriniz.

Harmonik filtreler pano içinde sıcaklık artışına neden olmaktadır. Bu nedenle panoların yeterli miktarda hava akışını sağlayacak şekilde yapılmasına dikkat ediniz.

Harmonik filtreli kompanzasyon sistemlerinde nihai güç, kondansatör güç değerlerinin toplamından farklı olacaktır. Bu nedenle eksik kompanzasyon yapmamak için güç hesabını yaparken harmonik filtreleri de hesaba katmayı unutmayınız.


Harmonik filtre taleplerinize cevap verebilmemiz için firmamıza iletmeniz gereken asgari bilgi ;

1. Şebeke voltajı
2. Rezonans frekansı ( 134, 189, 210 Hz)
3. Kondansatör güçleri ve gerilim değerleridir.


RUTİN TESTLER

Standartlarda belirtilen tüm rutin testler yapılmakta ve müşterilere sunulmaktadır. Tip testler müşteri talebi üzerine yapılmaktadır.

Endüktans Testi,
Akım Testi,
Rezistans Testi,
Darbe Dayanım Testi,
İzolasyon Dayanımı Testi
Kısa Devre Dayanım Testi
Sıcaklık Yükselmesi Testi

HARMONİK FİLTRELER TEKNİK ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.